top of page

Penkios komandos disfunkcijosKą Bendro Turi Sėkmingos Komandos ir Gentys?


Ar jūsų komanda arba gentis dirba kartu siekdama bendro tikslo? O galbūt individualūs ego ir vidiniai konfliktai trukdo pasiekti rezultatų? Panagrinėkime kuo skiriasi sėkmingai veikiančios žmonių grupės nuo mažiau sėkmingų.

Patrick Lencioni savo knygoje „Penkios komandos disfunkcijos“, išskiria pagrindines disfunkcijas, kurios trukdo komandoms pasiekti gerų rezultatų. Pasitikėjimo trūkumas

Pirmoji ir pagrindinė disfunkcija – pasitikėjimo trūkumas. Jei komandos nariai nepasitiki vienas kitu, jiems gali būti sunku siūlyti neišbandytus sprendimus ar pripažinti savo silpnybes. 

Turbūt esate matę, kai naujai susibūrusios komandos nariai nori save pateikti geresniais ir dalinasi vien savo teigiamomis savybėmis, vengdami pasakoti apie savo silpnybes. Reikia suvalgyti ne vieną pūdą druskos kartu, kad žinotumėte kiekvieno komandos nario stiprybes ir silpnybes.

Norėdami ugdyti pasitikėjimą, skatinkite atvirą bendravimą komandos viduje. Pabandykite komandos sutikime pasidalinti savo silpnybėmis ir stipriosiomis pusėmis. Tai paskatins kitus komandos narius taip pat atsiverti ir suteiks galimybę geriau veikti kartu.


Konfrontacijos baimė

Pasitikėjimas komandoje leidžia atsirasti sveikai konfrontacijai. Jei komandos nariai vienas iš kito nereikalauja daugiau ir lieka savo komforto zonose, labai tikėtina, kad jie nepasako visko ką galvoja ir tokiu būdu nepriima komandai naudingiausių sprendimų. 

Norėdami skatinti sveiką konfrontaciją, nustatykite taisykles kaip komandos viduje galima konfrontuoti, pavyzdžiui, konfrontuojame tam skirtu laiku ir stengiamės pulti problemą, o ne žmogų. Kiekvienas komandos narys turi žinoti ir laikytis sutartų taisyklių.


Įsipareigojimo nebuvimas

Kai komandos nariai įsitraukia į sveiką konfrontaciją ir jaučiasi išgirsti, jie labiau linkę įsipareigoti bendriems tikslams. Net jei jie nesutinka su galutiniu sprendimu, svarbu, kad jie žinotų kad jų nuomonė buvo išgirsta ir yra svarbi.

Pavyzdžiui, Jeff Bezos siūlo sakyti: „Žinau, kad dėl to nesutariame, bet ar sutiktumėte su manimi išbandyti šį sprendimą?“. Tai padeda komandos nariams įveikti nepasitenkinimą ir įsipareigoti siekti bendro tikslo.


Atsakomybės vengimas

Kai komandos nariai įsipareigojo sutartam veiksmų planui, skatinkite jų tarpusavio atsakomybę. Tai būtina norint pasiekti komandos tikslų. Kartais komandos nariai gali vengti atsakomybės už kitų narių rezultatus, nes mano, kad neturi tam galios ir leidimo tai daryti.

Norėdami paskatinti tarpusavio atsakomybę, darykite tarpinius komandos rezultatų aptarimus, kurių metu visi komandos nariai pasidalina savo pasiekimais ir problemomis. Tai didina visų komandos narių įsitraukimą ir atsakomybę.


Nesirūpinimas komandos rezultatais

Kai komandos nariai labiau rūpinasi asmeniniais, o ne bendrais tikslais, nukenčia komandos rezultatai.

Vienas iš būdų užtikrinti, kad jūsų komanda sutelktų dėmesį į komandos, o ne asmeninius tikslus, yra susieti asmeninį atlygį su komandos rezultatais. Pvz., kiekvienas komandos narys gauna papildomą laisvą dieną mėnesio pabaigoje, jei komanda pasiekia komandos mėnesio tikslą. Arba laimi visi, arba nelaimi niekas.


Apibendrinimas

Grupės dinamikos principai yra panašūs tiek darbinėse ir sporto komandose, tiek gentyse ar kituose žmonių ratuose.

Norint sukurti stiprią ir sėkmingą komandą, pradėkite nuo pasitikėjimo ugdymo, skatinkite sveiką konfrontaciją, įtraukite visus komandos narius į sprendimų priėmimą, siekite tarpusavio atsakomybės ir suderinkite individualius tikslus su komandos tikslais.

Jei jus ši tema sudomino ir turite komentarų arba norite apie tai pasikalbėti, kviečiu susisiekti su manimi.

Mano kontaktinę informaciją rasite LinkedIn.

Comments


bottom of page