top of page
sugyvenimas.png

Gentyse siekiame svarbaus pokyčio

 • Kodėl Gentys dirba būtent su vyrais?
  Genčių veikla prasidėjo, kai ieškojome užnugario patys sau ir pamatėme, kad daugeliui vyrų jo trūksta. Žvelgiame į statistiką ir tikime, kad Gentys šiandien užpildo svarbų trūkumą visuomenėje - kokybiškos, prieinamos ir draugiškos psichologinės paslaugos vyrams. Džiaugiamės, kad savo pavyzdžiu įkvepiame kitus bendruomenių lyderius pradėti savo socialinius projektus.
 • Koks Genčių požiūris į lyčių vaidmenis ir lygias teises?
  Mes esame už lygias galimybes visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų lyties, lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos. Mes tikime, kad kiekvienas žmogus yra laisvas pasirinkti priimtiną lyties vaidmenį ir pagal tai ieškoti santykių, kuriuose galėtų tą vaidmenį realizuoti. Gentyse yra laukiami heteroseksualūs, homoseksualūs ir translyčiai vyrai.
 • Koks Genčių požiūris į “tradicinį vyriškumą“?
  Nėra vieno visiems priimtino sutarimo kas yra „tradicinis vyriškumas“. Tai yra abstrakti sąvoka. Gentyse nepalaikome „tradicinio vyriškumo“ apibrėžimo per neigiamas savybes: smurtišką elgesį, neatsižvelgimą į kitus, dominavimą prieš moteris (Connel, 1995), nes toks apibrėžimas stiprina neigiamus stereotipus apie vyrus bei trukdo kurti pozityvų požiūrį į savo lytį. Terapija su vyrais yra efektyvesnė kai fokusuojamės į vyriškumo stiprybes (Kiselica & Englar-Carlson, 2010; Seager & Barry, 2019b). Gentyse vadovaujamės pozityviu „tradicinio vyriškumo“ apibrėžimu (Seager ir Barry 2019): vyras kuris yra saugotojas, aprūpintojas arba kovotojas, pasižymintis emocijų meistryste. Gentys nesiekia, kad visi vyrai atitiktų „tradicinį“ vyro vaidmenį. Mes skatiname dalyvius ieškoti sau priimtino lyties vaidmens. Tuo pačiu, Gentyse nesame prieš „tradicinį vyriškumą“ ar žmones, kurie nori atitikti tradicinius lyčių vaidmenis. Connell, R.W. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. John Wiley & Sons. Kiselica, M. S., & Englar-Carlson, M. (2010). Identifying, affirming, and building upon male strengths: The positive psychology/positive masculinity model of psychotherapy with boys and men. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(3), 276–287. Seager, M., & Barry, J. A. (2019b). Positive masculinity: including masculinity as a valued aspect of humanity. In J. A. Barry, R. Kingerlee, M. Seager, & L. Sullivan (Eds.), The Palgrave Handbook of Male Psychology and Mental Health (pp. 105–122). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04384-1_21
 • Ar Gentys siekia spręsti smurtaujančių vyrų problemą?
  Gentys yra 100 % prieš smurtą. Moksliniai tyrimai rodo, kad daugiausia smurto imasi žmonės turėję neigiamas vaikystės patirtis (Fox et al., 2015). Mes kuriame vyrams draugiškas psichologines paslaugas, kuriose yra lengviau perdirbti turėtas skaudžias patirtis. Gilindamiesi į savo emocijas ir mokydamiesi pozityvaus sugyvenimo įgūdžių, Genčių dalyviai prisideda prie smurto mažėjimo visuomenėje. Gentys taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos vyrų centrais ir prireikus, nukreipia vyrus specializuotai pagalbai. Galiausiai, šiuo metu ruošiame detalesnį reagavimo į smurtą algoritmą mūsų bendruomenėje. Gentyse nepalaikome sąvokos „toksiškas vyriškumas“. Ši sąvoka susieja smurtą ir vyriškumą bei skatina neigiamą stereotipą apie vyrus. Tai trukdo vyrams ir berniukams kurti pozityvų požiūrį į savo lytį bei mažina motyvaciją įsitraukti į smurto prevenciją. Gentyse nemanome, kad smurtas yra neišvengiama vyriškumo dalis. Efektyviau yra kalbėti apie netinkamą elgesį (pvz. Smurtas, priekabiavimas), bet netapatinti to su lytimi. Fox, B., Perez, N. Cass, L., Baglivio, M., & Epps, N. (2015). Trauma changes everything: Examining the relationship between adverse childhood experiences and serious, violent and chronic juvenile offenders. Child Abuse & Neglect, 46, 163-173.

Kodėl vyrams reikalingas kokybiškas užnugaris?

Gyvenimo trukmė - 9.5 m. trumpesnė

Savižudybės - 80 %

Priklausomybės - 80 %

Benamystė - 77 %

Kaltinamieji smurtu - 88 %

Mirtys darbo vietoje - 97-100 %

Testosterono lygio mažėjimas

Ko siekiame?
sugyvenimas-2.jpg
pattern-2.png

Suteikdami kokybišką užnugarį vyrams, mes padedame Lietuvai vis labiau sugyventi.

sugyvenimas-3.jpg

Kaip Gentyse mokomės sugyventi?

Gentyje gaudamas kitų palaikymą vyras gilinasi į save ir tokiu būdu mokosi pozityviai sugyventi su savimi.

Čia 6-10 vyrų mokosi kokybiško nesmurtinio bendravimo vienas su kitu. Gentainiai žino, kad anksčiau ar vėliau jie susidurs su konfliktu gentyje. Susidūrę - dalyviai mokosi jame sugyventi:
išlaikyti pagarbą, drąsiai ir kantriai būti su stipriomis emocijomis, nenutylėti to kas svarbu ir tęsti dialogą, sudrausminti vienas kitą, jei prasideda emocinis smurtas.

Ši sugyvenimo patirtis augina ir padeda giliau pažinti save.

Vyras, kuris savo gentyje lavina sugyvenimo įgūdžius, vėliau pradeda tai taikyti visuose kituose savo santykiuose: poroje, su vaikais, darbovietėje, bendruomenėje.

Tikslas - 10 000 vyrų, kurie mokosi sugyventi ir yra laimingesni.

Siekiame pozityvaus socialinio pokyčio

10 000

1500

diagrama.png

Atliepiame svarbią emocinių paslaugų dalį

Pasaulio sveikatos organizacijos (2003, Ženeva) modelis psichikos sveikatos paslaugų organizavimui.

Vertybes
istorija-2018.jpg

2018 m.

Viskas prasidėjo nuo 6 vyrų, kurie ieškodami atsakymų savyje susibūrė į vyrų ratą. Tą ratą jie pavadino „Gentimi“.

Kodėl „Gentis“?

Nes šis žodis rezonavo. Jis mums reiškė bendrumą, savą vietą, užnugarį šiame dideliame pasaulyje.

pattern light_edited.png

Genčių istorija ir vertybės

2020 m.

Nedaug truko suprasti, kad Gentis mus veikia pozityviai. Gavę užnugarį patys, pabandėme kitus vyrus suburti į jų gentį.

Tai suveikė. Naujos genties vyrai ne tik gavo užnugarį, bet lygiai taip pat norėjo prisidėti padedant kitiems.

Antanas, Vytas, Vaidotas ir Gediminas - 2 pirmosios ir 2 antrosios genties vyrai drauge 2020-ųjų birželį įsteigė organizaciją „Gentys.

Nesugalvodami ką prasmingesnio veikti su savo gyvenimais, jie pradėjo kryptingai bei metodiškai rūpintis, kad kuo daugiau vyrų turėtų kokybišką užnugarį.

istorija 2020.jpg
renginiai5.jpg
pattern-2.png

Šiandien Gentys yra didžiausias vyrų gerovės projektas ne tik Lietuvoje, bet visame regione.

Pasitelkę tvirtas vertybes, kokybišką metodologiją ir vidinę motyvaciją toliau siekiame padėti kuo daugiau vyrų.

pattern light.png

Gentyse praktikuojame
šias vertybes:

Emocinis pažeidžiamumas

Jautrus ryšys su savo emocijomis ir drąsa jas parodyti.

 

TAI KELIAS Į:

Savęs pažinimą, intymumą, empatiją, drąsą ir kūrybą.

vertybes1.png

Ką Gentys nuveikė iki šiol:

1800+ narių

21–54 m. nariai iš visos Lietuvos, taip pat ir užsienio lietuviai.

200+ genčių

Apmokėme ir į pasaulį paleidome 203 savarankiškas vyrų grupes.

+26 % savijautos pokytis*

* – Matuojamas PSO-5 metodologija.

650+ renginių

Padedant savarankiškoms gentims.

89 % genčių

gyvuoja toliau po įvadinių mokymų.

NPS - 71

Dalyvių pasitenkinimas Gentimis.

Indelis visuomenej
renginiai.jpg

Visuomenės švietimas

Pagalba kitiems
ir iniciatyvos

 • Žvakių Ukrainai rinkimo iniciatyva.

 • Finansinė parama kitoms organizacijoms: Lukšų vyrai, moterys, Blue yellow.

 • Kraujo donorystė.

 • Senjorų namai Marijampolėje.

 • Senjorų namai Kaune.

 • Kilnumo apdovanojimai.

 • Emocinio atsparumo kursas.

pattern light-2.png
sugyvenimas-4.jpg

Mes esame emociškai sveikesni, kai į save žiūrime pozityviai

Pvz.: “Aš geras žmogus”

Požiūris į save* susideda iš daug dalių:

Pvz.: aš žmogus, aš sūnus, aš darbuotojas, aš keliautojas, aš lietuvis, aš vyras.

 

Kiekviena iš tų dalių gali būti pozityvi arba negatyvi. Pvz.: aš geras žmogus, aš geras darbuotojas, aš blogas vyras.

*Požiūris į save - Identitetas, tapatumas, savęs vaizdas

Lyties svarba emocinei sveikatai

Lyties svarba
pattern-2.png

Daugeliui žmonių jų lytis yra labai reikšminga identiteto dalis.

Ji tampa teigiama arba neigiama priklausomai nuo to, kokias turėjome su lytimi susijusias patirtis.

sugyvenimas-5.jpg
 • Kodėl Gentys dirba būtent su vyrais?
  Genčių veikla prasidėjo, kai ieškojome užnugario patys sau ir pamatėme, kad daugeliui vyrų jo trūksta. Žvelgiame į statistiką ir tikime, kad Gentys šiandien užpildo svarbų trūkumą visuomenėje - kokybiškos, prieinamos ir draugiškos psichologinės paslaugos vyrams. Džiaugiamės, kad savo pavyzdžiu įkvepiame kitus bendruomenių lyderius pradėti savo socialinius projektus.
 • Koks Genčių požiūris į lyčių vaidmenis ir lygias teises?
  Mes esame už lygias galimybes visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų lyties, lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos. Mes tikime, kad kiekvienas žmogus yra laisvas pasirinkti priimtiną lyties vaidmenį ir pagal tai ieškoti santykių, kuriuose galėtų tą vaidmenį realizuoti. Gentyse yra laukiami heteroseksualūs, homoseksualūs ir translyčiai vyrai.
 • Koks Genčių požiūris į “tradicinį vyriškumą“?
  Nėra vieno visiems priimtino sutarimo kas yra „tradicinis vyriškumas“. Tai yra abstrakti sąvoka. Gentyse nepalaikome „tradicinio vyriškumo“ apibrėžimo per neigiamas savybes: smurtišką elgesį, neatsižvelgimą į kitus, dominavimą prieš moteris (Connel, 1995), nes toks apibrėžimas stiprina neigiamus stereotipus apie vyrus bei trukdo kurti pozityvų požiūrį į savo lytį. Terapija su vyrais yra efektyvesnė kai fokusuojamės į vyriškumo stiprybes (Kiselica & Englar-Carlson, 2010; Seager & Barry, 2019b). Gentyse vadovaujamės pozityviu „tradicinio vyriškumo“ apibrėžimu (Seager ir Barry 2019): vyras kuris yra saugotojas, aprūpintojas arba kovotojas, pasižymintis emocijų meistryste. Gentys nesiekia, kad visi vyrai atitiktų „tradicinį“ vyro vaidmenį. Mes skatiname dalyvius ieškoti sau priimtino lyties vaidmens. Tuo pačiu, Gentyse nesame prieš „tradicinį vyriškumą“ ar žmones, kurie nori atitikti tradicinius lyčių vaidmenis. Connell, R.W. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. John Wiley & Sons. Kiselica, M. S., & Englar-Carlson, M. (2010). Identifying, affirming, and building upon male strengths: The positive psychology/positive masculinity model of psychotherapy with boys and men. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(3), 276–287. Seager, M., & Barry, J. A. (2019b). Positive masculinity: including masculinity as a valued aspect of humanity. In J. A. Barry, R. Kingerlee, M. Seager, & L. Sullivan (Eds.), The Palgrave Handbook of Male Psychology and Mental Health (pp. 105–122). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04384-1_21
 • Ar Gentys siekia spręsti smurtaujančių vyrų problemą?
  Gentys yra 100 % prieš smurtą. Moksliniai tyrimai rodo, kad daugiausia smurto imasi žmonės turėję neigiamas vaikystės patirtis (Fox et al., 2015). Mes kuriame vyrams draugiškas psichologines paslaugas, kuriose yra lengviau perdirbti turėtas skaudžias patirtis. Gilindamiesi į savo emocijas ir mokydamiesi pozityvaus sugyvenimo įgūdžių, Genčių dalyviai prisideda prie smurto mažėjimo visuomenėje. Gentys taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos vyrų centrais ir prireikus, nukreipia vyrus specializuotai pagalbai. Galiausiai, šiuo metu ruošiame detalesnį reagavimo į smurtą algoritmą mūsų bendruomenėje. Gentyse nepalaikome sąvokos „toksiškas vyriškumas“. Ši sąvoka susieja smurtą ir vyriškumą bei skatina neigiamą stereotipą apie vyrus. Tai trukdo vyrams ir berniukams kurti pozityvų požiūrį į savo lytį bei mažina motyvaciją įsitraukti į smurto prevenciją. Gentyse nemanome, kad smurtas yra neišvengiama vyriškumo dalis. Efektyviau yra kalbėti apie netinkamą elgesį (pvz. Smurtas, priekabiavimas), bet netapatinti to su lytimi. Fox, B., Perez, N. Cass, L., Baglivio, M., & Epps, N. (2015). Trauma changes everything: Examining the relationship between adverse childhood experiences and serious, violent and chronic juvenile offenders. Child Abuse & Neglect, 46, 163-173.

Kai kurios unikalios vyrų patirtys:

Dažniausiai užduodami klausimai
apie Gentis ir lytį

 • Kodėl Gentys dirba būtent su vyrais?
  Genčių veikla prasidėjo, kai ieškojome užnugario patys sau ir pamatėme, kad daugeliui vyrų jo trūksta. Žvelgiame į statistiką ir tikime, kad Gentys šiandien užpildo svarbų trūkumą visuomenėje - kokybiškos, prieinamos ir draugiškos psichologinės paslaugos vyrams. Džiaugiamės, kad savo pavyzdžiu įkvepiame kitus bendruomenių lyderius pradėti savo socialinius projektus.
 • Koks Genčių požiūris į lyčių vaidmenis ir lygias teises?
  Mes esame už lygias galimybes visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų lyties, lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos. Mes tikime, kad kiekvienas žmogus yra laisvas pasirinkti priimtiną lyties vaidmenį ir pagal tai ieškoti santykių, kuriuose galėtų tą vaidmenį realizuoti. Gentyse yra laukiami heteroseksualūs, homoseksualūs ir translyčiai vyrai.
 • Koks Genčių požiūris į “tradicinį vyriškumą“?
  Nėra vieno visiems priimtino sutarimo kas yra „tradicinis vyriškumas“. Tai yra abstrakti sąvoka. Gentyse nepalaikome „tradicinio vyriškumo“ apibrėžimo per neigiamas savybes: smurtišką elgesį, neatsižvelgimą į kitus, dominavimą prieš moteris (Connel, 1995), nes toks apibrėžimas stiprina neigiamus stereotipus apie vyrus bei trukdo kurti pozityvų požiūrį į savo lytį. Terapija su vyrais yra efektyvesnė kai fokusuojamės į vyriškumo stiprybes (Kiselica & Englar-Carlson, 2010; Seager & Barry, 2019b). Gentyse vadovaujamės pozityviu „tradicinio vyriškumo“ apibrėžimu (Seager ir Barry 2019): vyras kuris yra saugotojas, aprūpintojas arba kovotojas, pasižymintis emocijų meistryste. Gentys nesiekia, kad visi vyrai atitiktų „tradicinį“ vyro vaidmenį. Mes skatiname dalyvius ieškoti sau priimtino lyties vaidmens. Tuo pačiu, Gentyse nesame prieš „tradicinį vyriškumą“ ar žmones, kurie nori atitikti tradicinius lyčių vaidmenis. Connell, R.W. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. John Wiley & Sons. Kiselica, M. S., & Englar-Carlson, M. (2010). Identifying, affirming, and building upon male strengths: The positive psychology/positive masculinity model of psychotherapy with boys and men. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(3), 276–287. Seager, M., & Barry, J. A. (2019b). Positive masculinity: including masculinity as a valued aspect of humanity. In J. A. Barry, R. Kingerlee, M. Seager, & L. Sullivan (Eds.), The Palgrave Handbook of Male Psychology and Mental Health (pp. 105–122). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04384-1_21
 • Ar Gentys siekia spręsti smurtaujančių vyrų problemą?
  Gentys yra 100 % prieš smurtą. Moksliniai tyrimai rodo, kad daugiausia smurto imasi žmonės turėję neigiamas vaikystės patirtis (Fox et al., 2015). Mes kuriame vyrams draugiškas psichologines paslaugas, kuriose yra lengviau perdirbti turėtas skaudžias patirtis. Gilindamiesi į savo emocijas ir mokydamiesi pozityvaus sugyvenimo įgūdžių, Genčių dalyviai prisideda prie smurto mažėjimo visuomenėje. Gentys taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos vyrų centrais ir prireikus, nukreipia vyrus specializuotai pagalbai. Galiausiai, šiuo metu ruošiame detalesnį reagavimo į smurtą algoritmą mūsų bendruomenėje. Gentyse nepalaikome sąvokos „toksiškas vyriškumas“. Ši sąvoka susieja smurtą ir vyriškumą bei skatina neigiamą stereotipą apie vyrus. Tai trukdo vyrams ir berniukams kurti pozityvų požiūrį į savo lytį bei mažina motyvaciją įsitraukti į smurto prevenciją. Gentyse nemanome, kad smurtas yra neišvengiama vyriškumo dalis. Efektyviau yra kalbėti apie netinkamą elgesį (pvz. Smurtas, priekabiavimas), bet netapatinti to su lytimi. Fox, B., Perez, N. Cass, L., Baglivio, M., & Epps, N. (2015). Trauma changes everything: Examining the relationship between adverse childhood experiences and serious, violent and chronic juvenile offenders. Child Abuse & Neglect, 46, 163-173.

Emocinė sveikata ir lyties patirtys

Emocinei sveikatai yra svarbu pozityvios savo lyties patirtys, o jei buvo neigiamų patirčių - svarbu kylančius jausmus apkalbėti ir perdirbti.

 

Jei žmogus neturi progos aptarti reikšmingų lyties patirčių, tai gali neigiamai atsiliepti jo emocinei sveikatai, savivertei ir gebėjimui kurti praturtinančius santykius. Kitaip sakant - bus sunku sugyventi su savimi ir kitais.

Daugeliui žmonių lengviausia ir saugiausia pradėti aptarinėti unikalias savo lyties patirtis tos pačios lyties grupėje. 

 

Dėl to GENTYS organizuoja kokybiškus vienos lyties ratus, kuriuose galima aptarti svarbius gyvenimo klausimus ir kurti pozityvų požiūrį į save.

pokalbis.jpg
Metodologija

Metodologija: kaip veikia Gentys?

GENTIS IR GENTYS.png

Registracija, susitikrinimo pokalbis, derinimas, pasiruošimas.

Trukmė: 4-6 savaitės

1

Emocinių ir socialinių įgūdžių lavinimas; Komandos formavimas; Įgūdžiai kaip būti savarankiška gentimi

Trukmė: 8 savaitės

2

Savarankiškos genties palaikymas jos kelionėje;
Bendruomenės renginiai;
Įrankiai emociniam augimui.

 

Trukmė: neribota laike

3

Per specialius apmokymus tampama genties fasilitatoriumi arba teminių renginių vedėju.

Trukmė: neribota laike

4

Vyro kelias Gentyse

Dalyvio kelias
sugyvenimas-7.jpg

Atrankoje į Gentis ieškome vyrų, kurie:

 1. Yra aiškiai motyvuoti savęs pažinimui ar asmeniniam augimui.

 2. Geba nevėluoti ir nepraleisti genties susitikimų.

 3. Geba toleruoti kitokius nei jis pats.

 4. Geba dalintis dėmesiu su kitais.

Spręsdami, kuriems vyrams kokia gentis yra tinkamiausia siekiame balanso. Tokiu būdu dalyviams bus pakankamai patogu (bendrumas) ir jie galės daugiausiai išmokti vienas iš kito (įvairovė).

1
Atranka ir Genties formavimas
balansas.png
1atranka
genties kurso temos.png
2
Įvadinis Genčių kursas

Genties kurso uždaviniai yra:

 1. Suformuoti komandą.

 2. Išmokti bazinių sugyvenimo įgūdžių.

 3. Priprasti patiems vesti genties užsiėmimus.

Tarp susitikimų:

 • Vyksta 1 su 1 susitikimai.

 • Individualus mokymas.

 • Bendruomenės veiklos.

 

Su kiekvienu Genties kurso užsiėmimu, vis didesnę jo dalį veda patys dalyviai. Taip jie išmoksta toliau veikti savarankiškai.

Genties kurso susitikimai

 • Kodėl Gentys dirba būtent su vyrais?
  Genčių veikla prasidėjo, kai ieškojome užnugario patys sau ir pamatėme, kad daugeliui vyrų jo trūksta. Žvelgiame į statistiką ir tikime, kad Gentys šiandien užpildo svarbų trūkumą visuomenėje - kokybiškos, prieinamos ir draugiškos psichologinės paslaugos vyrams. Džiaugiamės, kad savo pavyzdžiu įkvepiame kitus bendruomenių lyderius pradėti savo socialinius projektus.
 • Koks Genčių požiūris į lyčių vaidmenis ir lygias teises?
  Mes esame už lygias galimybes visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų lyties, lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos. Mes tikime, kad kiekvienas žmogus yra laisvas pasirinkti priimtiną lyties vaidmenį ir pagal tai ieškoti santykių, kuriuose galėtų tą vaidmenį realizuoti. Gentyse yra laukiami heteroseksualūs, homoseksualūs ir translyčiai vyrai.
 • Koks Genčių požiūris į “tradicinį vyriškumą“?
  Nėra vieno visiems priimtino sutarimo kas yra „tradicinis vyriškumas“. Tai yra abstrakti sąvoka. Gentyse nepalaikome „tradicinio vyriškumo“ apibrėžimo per neigiamas savybes: smurtišką elgesį, neatsižvelgimą į kitus, dominavimą prieš moteris (Connel, 1995), nes toks apibrėžimas stiprina neigiamus stereotipus apie vyrus bei trukdo kurti pozityvų požiūrį į savo lytį. Terapija su vyrais yra efektyvesnė kai fokusuojamės į vyriškumo stiprybes (Kiselica & Englar-Carlson, 2010; Seager & Barry, 2019b). Gentyse vadovaujamės pozityviu „tradicinio vyriškumo“ apibrėžimu (Seager ir Barry 2019): vyras kuris yra saugotojas, aprūpintojas arba kovotojas, pasižymintis emocijų meistryste. Gentys nesiekia, kad visi vyrai atitiktų „tradicinį“ vyro vaidmenį. Mes skatiname dalyvius ieškoti sau priimtino lyties vaidmens. Tuo pačiu, Gentyse nesame prieš „tradicinį vyriškumą“ ar žmones, kurie nori atitikti tradicinius lyčių vaidmenis. Connell, R.W. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. John Wiley & Sons. Kiselica, M. S., & Englar-Carlson, M. (2010). Identifying, affirming, and building upon male strengths: The positive psychology/positive masculinity model of psychotherapy with boys and men. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(3), 276–287. Seager, M., & Barry, J. A. (2019b). Positive masculinity: including masculinity as a valued aspect of humanity. In J. A. Barry, R. Kingerlee, M. Seager, & L. Sullivan (Eds.), The Palgrave Handbook of Male Psychology and Mental Health (pp. 105–122). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04384-1_21
 • Ar Gentys siekia spręsti smurtaujančių vyrų problemą?
  Gentys yra 100 % prieš smurtą. Moksliniai tyrimai rodo, kad daugiausia smurto imasi žmonės turėję neigiamas vaikystės patirtis (Fox et al., 2015). Mes kuriame vyrams draugiškas psichologines paslaugas, kuriose yra lengviau perdirbti turėtas skaudžias patirtis. Gilindamiesi į savo emocijas ir mokydamiesi pozityvaus sugyvenimo įgūdžių, Genčių dalyviai prisideda prie smurto mažėjimo visuomenėje. Gentys taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos vyrų centrais ir prireikus, nukreipia vyrus specializuotai pagalbai. Galiausiai, šiuo metu ruošiame detalesnį reagavimo į smurtą algoritmą mūsų bendruomenėje. Gentyse nepalaikome sąvokos „toksiškas vyriškumas“. Ši sąvoka susieja smurtą ir vyriškumą bei skatina neigiamą stereotipą apie vyrus. Tai trukdo vyrams ir berniukams kurti pozityvų požiūrį į savo lytį bei mažina motyvaciją įsitraukti į smurto prevenciją. Gentyse nemanome, kad smurtas yra neišvengiama vyriškumo dalis. Efektyviau yra kalbėti apie netinkamą elgesį (pvz. Smurtas, priekabiavimas), bet netapatinti to su lytimi. Fox, B., Perez, N. Cass, L., Baglivio, M., & Epps, N. (2015). Trauma changes everything: Examining the relationship between adverse childhood experiences and serious, violent and chronic juvenile offenders. Child Abuse & Neglect, 46, 163-173.
2kursas
 • Skambiname kiekvienai genčiai*. Reguliariai domimės kaip gentis gyvena ir kokios pagalbos reikia.

 • Gentainio akademija. Duombazė pilna įvairių genties pratimų ir problemų sprendimo būdų. Nuolat pildoma.

 • Renginiai „Apie buvimą Gentyje“. Čia vyrai iš skirtingų genčių mokosi savo gentyje pasiekti gylį, spręsti kylančius konfliktus ir pan.

 • Darbas su specialistu. Prireikus, mūsų specialistas atvyksta į gentį ir padeda spręsti ten kylančius iššūkius.

 • Padedame genčiai rasti naujus gentainius.

*- 2023 m. sausio duomenimis, 86 % visų genčių gyvuoja toliau.

Mes vis ieškome naujų būdų padėti gentims sėkmingai sugyventi!

Savarankiškų Genčių
palaikymas

3
Genties palaikymas + bendruomenė
palaikymas.jpg
3palaikyma
fasilitatorius.jpg
4
Fasilitatoriai ir renginių vedėjai
 1. Stipriai motyvuoti prisidėti prie Genčių misijos.

 2. Yra komunikabilūs, sąmoningi savo emocijose, asertyvūs.

 3. Nori mokytis darbo su grupe, padėti kitiems ir lavinti savo socialinius įgūdžius.

 4. Genties kurso metu gali skirti 3-6 val. per savaitę.

Fasilitatoriai dalyvauja intensyviuose savaitgalio mokymuose. Po mokymų jie gauna profesinę priežiūrą ir palaikymą iš fasilitatorių vadų*.
Genties dalyvių prašome duoti anoniminį atgalinį ryšį apie savo fasilitatorių.

*- Fasilitatorių vadas - ypač patyręs fasilitatorius, praėjęs specialius papildomus mokymus. Jo atsakomybė ruošti naujus fasilitatorius ir palaikyti juos Genčių veikloje.

Fasilitatoriais gali tapti vyrai, kurie:

4fasilitatoriai
Struktura ir finansai

Organizacinė struktūra

struktura.png
034A3918_edited.jpg

Vadovas
Valdybos pirmininkas

DSC08321-min.JPG
VYTAS KIM

Genčių ruošimo ir palaikymo vadovas

034A3932_edited.jpg

Operacijų vadovas
Valdyba

034A3953_edited_edited.jpg

Marketingo vadovas

Genčių darbuotojų komanda

lukas icon web 1x1.png
LUKAS VAIČIUKYNAS

Medijos, dizainas ir svetainės priežiūra 

Bendruomenės renginiai

MARIUS AMBRAZAITIS
Marius.png
Karolis.png
KAROLIS MERKYS

Valdyba

Tadas Bart remake.png
TADAS BARTAŠEVIČIUS

Genčių įvadinis kursas

Augustas.png
AUGUSTAS ČERNIAUSKAS

Administracija

VLADAS GOLAMBIAUSKAS

Tyrimai, analitika

A7402362.png
Joana.png
JOANA ADOMAVIČIŪTĖ

Dizainas

Ignas.png
IGNAS VAICEKAUSKAS

Tekstai

pattern light-2.png
pokalbis2.jpg

Kaip veikia Gentys?

„Gentys“ yra socialinis verslas. Kurdama vertę visuomenėje, organizacija siekia būti profesionali, savarankiška ir augdama įgyvendinti savo socialinę misiją.

 

„Gentys“  veikia dviejų įmonių pavidalu:

UAB „Resilient men“ - pagrindinė įmonė, per kurią vykdome verslo procesus. Įmonė visas pajamas reinvestuoja į misijos įgyvendinimą.

VšĮ „Vyrų gentys“ - skirta vykdyti veiklas, skirtas Genčių bendruomenei bei priimti paramą.

bottom of page