top of page

Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami mums užklausas bei užpildydami registracijos į naujai formuojamas grupes formą, tame tarpe: vardas, amžius, el. paštas, telefono numeris ir kita informacija (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas bei administruoti ir organizuoti naujų grupių formavimą ir užsiėmimus.

Bendrosios nuostatos

VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 valdomas elektronines sistemas. VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

 

VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais

 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai

 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

 

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

 

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Apdoroti Jūsų užklausas;

 2. Administruojant ir organizuoajnt naujų grupių formavimą ir užsiėmimus;

 3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

 

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;

 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

 3. VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu labas@gentys.lt;

 4. VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 Vyrų rato ieškantiems programos dalyviai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu labas@gentys.lt;

 

Slapukai ir privatumas

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. „cookies”). Tai maži tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje išsaugo įvairios jūsų aplankytos svetainės. Juos bet kada galite pašalinti savo naršyklės nustatymuose.

VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 svetainėje veikia trijų rūšių slapukai:

 • Funkciniai slapukai. Jie būtini tinkamam svetainės veikimui ir užtikrina visų esminių svetainės funkcijų prieinamumą.

 • Analitiniai slapukai. Savo svetainėje naudojame „Google Analytics”, kad galėtume analizuoti lankytojų srautą. Svetainės tobulinimo ir statistiniais tikslais renkame informaciją apie tai, kuriuose mūsų svetainės puslapiuose naršote, kiek laiko juose būnate ir kt. Išsiunčiant šią informaciją į Google serverius jūsų IP adresas yra anonimizuojamas, kad būtų užtikrintas jūsų privatumas. Daugiau informacijos apie tai, kokius duomenis renka ir tvarko „Google”, galima rasti „Google” privatumo politikoje.

 • Reklaminiai slapukai. Kad galėtume teikti jums pritaikytus skelbimus „Facebook” socialiniame tinkle, savo svetainėje naudojame „Facebook Pixel” įskiepį, kuris leidžia mums kurti tikslines auditorijas būsimiems skelbimams ir vykdyti pakartotinę rinkodarą mūsų svetainėje apsilankiusiems žmonėms. Daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys yra renkami ir tvarkomi, galima rasti „Facebook” privatumo politikoje.

 

Kiekvieno jūsų apsilankymo mūsų svetainėje metu renkame standartinę informaciją, į kurią patenka jūsų IP adresas, aplankyto puslapio ir svetainės, kuri jus nukreipė į mus, URL adresai, taip pat informacija apie naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos tipą, jūsų apsilankymo laiką ir datą. Šių duomenų nenaudojame atskirų lankytojų identifikavimui ir juos renkame tam, kad galėtume analizuoti svetainės lankytojų srautą bei tobulinti svetainės funkcijas ir našumą. Šią informaciją saugome ne ilgiau kaip 2 metus.

 

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai Vyrų rato ieškantiems programos dalyviams siunčiami elektroniniu paštu. VŠĮ "Vyrų gentys", 306022405 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu.: labas@gentys.lt

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2020 m. rugpjūčio 27 d.

 

Jeigu manote, kad neteisingai tvarkome jūsų asmens duomenis arba yra pažeidžiamas jūsų privatumas, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, telefonu: (8 5) 271 2804 ar (8 5) 279 1445, faksu: (8 5) 261 9494, el. paštu: ada@ada.lt.

bottom of page