top of page

Grįžtamojo ryšio svarba darniam genties gyvenimui


Viena iš pamatinių vertybių, kuri yra svarbi kiekvienai genčiai – pasitikėjimas. Be jo gentainiai nedrįs būti pažeidžiami šalia vienas kito, vidiniams darbams visada trūks gylio, o susitikimai gana sparčiai išsikvėps, taps neįdomūs ir neprasmingi.


Bene veiksmingiausias būdas stiprinti pasitikėjimą tarp gentainių – grįžtamojo ryšio (GR) praktika. Šis užsiėmimas kelia iššūkių tiek teikiantiems, tiek gaunantiems GR – abejais atvejais reikalingas stiprus ryšys ir pasitikėjimas vienas kitu.


Dažnu atveju gentainiai GR ima vengti, o išskirtinai šiai praktikai skirti užsiėmimai tampa vis retesni. Tai vienas iš ženklų, kad gentyje ima stigti tarpusavio pasitikėjimo. Tačiau, GR stoka turi labai aiškų sprendimo būdą – daugiau GR! Tam, kad GR teikimas būtų saugesnis ir malonesnis visiems, prisimink toliau parašytas gaires.


GR teikimo gairės:


Jei GR teiki neplanuotai, prieš tai paklausk gentainio ar gali jam suteikti GR.

Teik GR kreipdamasis tiesiogiai į kitą gentainį – nekalbėk trečiuoju asmeniu.

Teik GR aiškiai, nuoširdžiai ir konkrečiai. Įvardink koks elgesys Tave trikdo, kaip dėl to jautiesi ir kokio pokyčio norėtum. Pvz.: Jonai, kai Tu susitikimo metu metu naudojiesi telefonu, aš jaučiuosi negerbiamas. Norėčiau, kad telefonu naudotumeisi tik pertraukos metu.


Teikdamas GR venk interpretacijų – kalbėk apie konkretų elgesį jo neinterpretuodamas. Pvz.: vietoje to, kad sakytum Jonai, Atrodo, kad Tu paniuręs ir piktas, sakyk Jonai, pastebėjau, kad šiandien mažai įsitrauki ir daug tyli.


GR gavimo gairės:


Gaudamas GR visada padėkok. Prisimink, kad GR teikimas reikalauja ne mažiau drąsos ir pastangų nei jo gavimas.


Išgirsk. Gaunant GR neretai aplanko noras gintis, teisintis ar kitaip gynybiškai reaguoti. Vietoj to, pasistenk įsiklausyti į gentainio žodžius ir juos priimti.


Skirk laiko. Įsisavink tai, ką išgirdai. Stebėk, kaip dėl to jautiesi.


Nepriimk asmeniškai. Neretai sakomi žodžiai būna labiau susiję su juos sakančiuoju nei su Tavimi.


Stebėk save – jei grįžtamojo ryšio Tau per daug, prisimink taisyklę STOP.


Atmink, kad GR – vienas svarbiausių ir naudingiausių genties užsiėmimų. Puoselėk savo gentį kurdamas saugumą, pasitikėjimą ir gilų ryšį. HU!


Comments


bottom of page