top of page
pexels-fox-1595387.jpg

Sėkmingai išbandę ir išauginę vyrų grupių metodologiją tarptautiniu mastu “Gentys” (“MensTribes”) plečiasi ir kuria organizaciją “Humanity Tribes”. 
 

Mūsų misija: Remdamiesi mokslu ir inovacijomis, kuriame bendruomenines paslaugas, kurios visuomeniniu lygiu sprendžia vienišumą, gėdą, trauminius išgyvenimus bei ugdo pasirūpinimo savimi ir tarpasmeninius įgūdžius. Ši nauja organizacija bus atsakinga už “Genčių” metodikos pritaikymą įvairioms grupėms, įskaitant vyrus, moteris, gender-queer/non-binary bei mišrias grupes.
 

Ieškome Moterų genčių” vadovės(-o) Lietuvoje, kuri(s) drauge su tarptautinėmis moterų klausimų ekspertėmis, įgyvendins pirmasias moterų grupes Lietuvoje bei Jungtinėje Karalystėje. 

 

Ką vadovė (-as) veiks:
 

 • Nuo 2023 m. Gruodžio pabaigos: 

  • pradės pažindintis su mūsų veikla ir dalinsis pastebėjimais dėl jos įgyvendinimo.

  • Drauge su tarptautinių eksperčių komanda grynins “Moterų genčių” koncepciją.

 • Nuo 2024 m. sausio: 

  • Užtikrins sklandų “Moterų genčių” paslaugos įgyvendinimą: grupių vedėjų radimas, apmokymo organizavimas, grupių surinkimas ir pan.

  • Burs ir stiprins “Moterų genčių” bendruomenę.

  • Atstovaus “Moterų genčių” organizaciją viešumoje.

  • Prisidės prie platesnės “Humanity Tribes” misijos įgyvendinimo.
    

Kokio žmogaus ieškome:
 

 • Vertybinės savybės: 

  • Ištikimos (-o) į sprendimą orientuotam, nesmurtiniam (non-violence) bendravimui ir laikysenai;

  • Komfortiškai naviguojančios (-io) iššūkiuose ir greitai besikeičiančioje aplinkoje.

  • Už patirtį mums svarbesnis Jūsų noras inovuoti, ieškoti kūrybiškų sprendimų ir mąstyti nestandartiškai;

  • Kuriai (-iam) darbas šioje srityje būtų pašaukimas;

 • Turinčios (-io) vadovavimo ir projektų valdymo gebėjimus;

 • Gebančios (-io) įtraukiančiai kalbėti su žiniasklaida;

 • Laisvai kalbančios (-o) anglų kalba;

 • Privalumas jei esate dirbusi (-ęs) ties socialinių problemų sprendimu, bendruomenių kūrimu, turi psichologijos/medicinos/soc. darbo ar panašios srities išsilavinimą, gebi interpretuoti mokslinių tyrimų rezultatus.
   

Ką mes siūlome:
 

 • Stiprią socialinę misiją ir prasmę;

 • Darbą talentingoje komandoje, kurioje žmonės tiki to ką daro svarba;

 • Džiaugsmą kuriant inovacijas;

 • Galimybę prisidėti prie visiškai naujų psichologinių paslaugų moterims kūrimo;

 • Galimybę dirbti nuotoliu, lanksčiomis valandomis;

 • Atlygį už pilną darbo etatą: 2000 Eur/mėn. bruto + stock options.

 • Darbo apimtis: pirmus 3-6 mėn. darbas vyks pusę etato. Apimtys augs pagal poreikį.

 

Susidomėjusius, kviečiame atsiųsti savo motyvacinį laišką / CV ar turimus klausimus į antanas@gentys.lt

 

Iki!

Having successfully tested and developed the methodology for men's groups on an international scale, "Mens Tribes" (a.k.a. "Gentys") is expanding and launching "Humanity Tribes." 

 

Our mission: Through scientific method and creative innovation, we develop scaling solutions for community care that tackle loneliness, shame, trauma and promote self-care and interpersonal skills on a mass scale.

This new organization will adapt the "Tribes" methodology to best serve various groups, including men, women, gender-queer/non-binary, and mixed groups. 

 

We are looking for the leader of "Women's Tribes" in Lithuania, who, together with international experts on women's issues, will implement the first women's groups in Lithuania and the United Kingdom. 

 

What the Representative will do: 
 

Starting from the fall of 2023:

 • Get acquainted with our activities and share observations regarding its implementation to refine and develop our go to market offering. 

 • Together with the international experts, refine the concept of "Women's Tribes." and co create relevant product innovations to best serve the needs of women tribes. 

Starting from January 2024:

 • Ensure the smooth implementation of the "Women's Tribes" service (tasks such as finding group leaders, organizing training, and forming groups).

 • Recruit and strengthen the "Women's Tribes" community.

 • Represent the "Women's Tribes" organization in public.

 • Contribute to the broader mission of "Humanity Tribes."

 

The kind of person we are looking for: 
 

 • Values:

  • Committed to solution oriented, non-violent communication and behaviour.

  • Adaptive, and comfortable with the challenges of working and thriving in a high-paced environment.

  • Willing to innovate, seek creative solutions, and think unconventionally.

  • Passionate about this kind of work.

 • Possesses leadership and project management skills.

 • Able to effectively engage with the media.

 • Fluent in English.

 • Bonus if You have experience in working with social issues and/or community building, have education in psychology/medicine/social work, or a related field, and can interpret the results of scientific research.

 

What we offer:
 

 • Inspiring social mission and purpose.

 • Work in a talented team where people believe in the importance of what they do.

 • Joy in creating innovations.

 • The opportunity to contribute to developing entirely new psychological services for women.

 • The opportunity to work remotely with flexible hours.

 • Salary for full time: €2000/month (bruto) + stock options.

 • Workload: For first 3-6 months this role is half-time. Afterwards, it will transition to fulltime role.

 

If this resonates with You, we await Your motivational letter/CV or any questions at antanas@gentys.lt

 

Have a great day!

LOOKING FOR WOMEN'S TRIBES REPRESENTATIVE

IEŠKOME MOTERŲ GENČIŲ VADOVĖS(-O)

bottom of page