top of page

Antanas Grižas

Taikydami įsisąmoninimo (Mindfulness) principus patirsime sąmoningą dialogą. Tarpasmeninė meditacija yra stiprus įrankis, padedantis sulėtėti, pastebėti ir geriau suprasti savo įprastas reakcijas, kurios kyla santykyje su kitu.

Antanas Grižas
bottom of page