Antanas Grižas

Taikydami įsisąmoninimo (Mindfulness) principus patirsime sąmoningą dialogą. Tarpasmeninė meditacija yra stiprus įrankis, padedantis sulėtėti, pastebėti ir geriau suprasti savo įprastas reakcijas, kurios kyla santykyje su kitu.

Antanas Grižas