Emocinis atsparumas: 5 prioritetai

Nemokamas Genčių Akademijos kursas, prieinamas visiems, ne tik bendruomenėje esantiems vyrams.

Knyga "Nustok būti mielu vyruku!"

Atsisiųsk knygos "Nustok būti mielu vyruku!" pirmą skyrių.

Podcastas

Gilūs pokalbiai su kilniais, įkvepiančiais ir įdomiais vyrais.

Vyrų psichologijos paskaita "Ką sako mokslas?" 2021

Paskaita iš konferencijos “Ką darysime su vyrais?” 2021

RESURSAI