Knyga "Nustok būti mielu vyruku!"

Atsisiųsk knygos "Nustok būti mielu vyruku!" pirmą skyrių.

Socialinio kapitalo prezentacija

Prezentacija apie pažinčių svarbą asmeniniam augimui

Vyrų psichologijos paskaita "Ką sako mokslas?" 2021

Paskaita iš konferencijos “Ką darysime su vyrais?” 2021

RESURSAI