top of page

Tapk Genčių fasilitatoriumiKas yra fasilitavimas?! Tai viena svarbiausių rolių Gentyse. Stiprūs ir užsidegę fasilitatoriai padės susikurti stiprioms ir ilgai gyvuojančioms gentims. Prisijungdamas prie fasilitatorių Tu gali padėti susiburti naujam vyrų ratui. Šiame kelyje reikia nemažai ko išmokti ir augti kartu su savo gentainiais.


Ką reiškia būti Genčių fasilitatoriumi:

 • Prasmė. Tai galimybė padovanoti vyrams vieną brangiausių dalykų gyvenime - ilgalaikį, brolišką palaikymą gentyje. Fasilitatorius reikšmingai prisideda prie to, kad į gera keistųsi vyrų gyvenimai. Fasilitatorius yra svarbaus socialinio pokyčio dalis.

 • Asmeninis ir profesinis augimas. Vyras eidamas fasilitatoriaus keliu įgyja ar patobulina įgūdį dirbti su grupėmis bei stiprina lyderystės raumenį. Dar geriau pažįsta vyrą savyje, nes pažįsta kitų vyrų vidinius gyvenimus. Išmoksta Genčių vedimo metodologijos ir gauna tęstinį labiau patyrusių fasilitatorių palaikymą.

 • Finansinė nauda. Fasilitatoriaus atlygis - 180 “Genčių Pinigų” (arba 150 Eur). Genčių Pinigų, kaip gali matyti, 20 proc. daugiau nei eurų, juos fasilitatorius pirmiausia gali naudoti Genčių viduje narystei, Festui, kitiems renginiams, o galbūt apmokėti kitam vyrui dalį Genties kurso ir pan. Likusius pinigus galima išsigryninti.

 • Būtina, kad fasilitatorius būtų pasiėmęs kažkurią Genčių narystę (kurią galima apsimokėti iš atlygio už fasilitavimą).

 • Fasilitavimą tęsiant ir kituose sezonuose atlygis kils. Pvz., antrą kartą vedant vienam atlygis jau yra 360 Genčių Pinigų arba 300 Eur.

 • Kiek tas reikalauja laiko? Fasilitavimas tikrai reikalauja laiko. Prieš kandidatuodamas atidžiai įsivertink, ar tikrai galėsi ir norėsi skirti tiek savo laiko bei energijos:

 • Fasilitatorių ruošimo kursas. Artimiausios datos - balandžio 21-23 d. gyvai Vilniuje arba gegužės 19-21 d. anglų kalba online. Lietuviški kursai trunka nuo penktadienio 18 val. iki sekmadienio 12:30. Anglų kalba analogiškai, tik valandos persikels 1 arba 2 val. į priekį. Kursuose būtina sudalyvauti nuo pradžios iki pabaigos.

 • Kada pradėsi vesti gentį? Kai kurie susitikrinimo pokalbius pradės iškart. Kiti startuoti galės, pvz., rudenį. Daug priklausys nuo besiregistruojančių į Gentis skaičiaus. Kuo daugiau norinčių tuo greičiau fasilitatoriui priskiriame vyrų grupę.

 • Susitikrinimo pokalbių metu 2 sav. laikotarpiu tau gali reikėti virš 10 val. su kandidatais derintis atrankų pokalbius ir vesti pačius pokalbius.

 • Žinoma, 8 įvadinio kurso susitikimai kas savaitę. Susitikimas trunka 3 val.

 • Kas savaitę skambučiai su šeimininku ir vedėju.

 • Bendri fasilitatorių susitikimai ir pokalbiai su vadais, skirti aptarti genties vedimo patirtį.

 • Gali atsirasti nenumatytų organizacinių darbų.

 • Taigi bus savaičių, kai Gentims reikės skirti 6 val. ir daugiau.


Kaip atrenkame kandidatus į fasilitatorius?

 1. Įvertiname, ar yra vietos artimiausiuose fasilitatorių kursuose.

 2. Prašome fasilitatoriaus rekomendacijos (mes patys pasirūpiname).


Kandidatai sėkmingai praėję fasilitatorių kursus tampa jaunesniaisiais fasilitatoriais ir gali vesti poroje su kitu, o kai kuriais atvejais ir iškart vieni.


Nori tapti fasilitatoriumi? Rašyk laišką vytas@gentys.lt


bottom of page